Жобалар - Новости - Алға аудандық мәслихаты

     
   Алға аудандық мәслихаты  
     

Сайттың мәзірі


 


 

Жобалар

Поиск

[ Главная | Лучшие | Популярные | Список ]

Алға аудандық мәслихатының «Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы № 336 «2020-2022 жылдарға арналған Қарағаш ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» шешім жобасының
БАСПА-РЕЛИЗІ

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына және 104,109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения Алгинского районного маслихата «О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года № 336 «Об утверждении бюджета Карагашского сельского округа на 2020-2022 годы»»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьями 104, 109-1Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Алгинский районный маслихат РЕШИЛ: 

«Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы № 335 «2020-2022 жылдарға арналған Қарабұлақ ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» шешімі жобасының
БАСПА-РЕЛИЗІ

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения «О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года № 335 «Об утверждении бюджета Карабулакского сельского округа на 2020-2022 годы»»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:

Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы № 333 «2020-2022 жылдарға арналған Бесқоспа ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс және толықтыру енгізу туралы шешімі жобасының 
БАСПА-РЕЛИЗІ

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына және 104,109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
ПРЕСС-РЕЛИЗ
О внесении изменения и дополнения в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года № 333 «Об утверждении бюджета Бескоспинского сельского округа на 2020-2022 годы»
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Алгинский районный маслихат РЕШИЛ: 

 «Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы № 342 «2020-2022 жылдарға арналған Тоқмансай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешім жобасының
БАСПА-РЕЛИЗІ 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына және 104,109-1 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
к проекту решения «О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года № 342 «Об утверждении бюджета Токмансайского сельского округа на 2020-2022 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьями 104, 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:

«Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы  8 қаңтардағы № 332 «2020-2022 жылдарға арналған Ақай ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы» шешімі жобасының
БАСПА-РЕЛИЗІ

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына және 104,109-1,111 баптарына,  Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алға аудандық мәслихаты  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту решения  «О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года№ 332  «Об  утверждении бюджета Акайского  сельского  округа  на 2020-2022 годы»»        

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и статьями 104, 109-1, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»Алгинский районный маслихат РЕШИЛ: 

«Алға аудандық мәслихатының 2020 жылғы 8 қаңтардағы №331 «2020-2022 жылдарға арналған Алға  қаласының бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» шешімі жобасының

БАСПА-РЕЛИЗІ
 

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына және 104, 109-1, 111 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Алғааудандық мәслихаты  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту решения «О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 8 января 2020 года №331 «Об утверждении бюджета города Алга на 2020-2022 годы»»

   В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, и статьями 104, 109-1, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января  2001 года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  Алгинский районный маслихат РЕШИЛ: 

«Алға аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 323 «2020-2022 жылдарға арналған Алға аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» шешім жобасына баспа-релизі

Алға аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 323 «2020-2022 жылдарға арналған Алға аудандық бюджетін бекіту туралы» (2019 жылы 27 желтоқсанда нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6634 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 

Пресс-релиз к проекту решения районного маслихата «О внесении изменений и дополнения в решение Алгинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 476 «Об утверждении Алгинского районного бюджета на 2020-2022 годы»

Внести в решение Алгинского районного маслихата от 25 декабря 2019 года № 476 «Об утверждении Алгинского районного бюджета на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6634, опубликованное 27 декабря 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение: 

ҚР Президенті
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2019 жылғы 2 қыркүйек


Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. 2 сентября 2019г.

 

Сайттың іздеуі


Поиск

 

Келушілер


Дүйсенбі13
Сейсенбі157
СӘрсенбі88
Бейсенбі95
Жұма106
Сенбі100
Жексенбі149
Қазір online:2
Барлығы278299
Рекорд:702

  

Powered by Open SLAED © 2005-2020 SLAED. All rights reserved.